Friday, 25 September 2015

Commemoration Services 4 Oct 2015 - From the Uttermost Ends of the Earth - Press Release


On 4 October 2015 New Zealand Embassy in Belgium, in cooperation with local communities, will hold commemorative services in Poperinge and Zonnebeke. Further information on the ceremonies can be found below. You are cordially invited to attend.

Onderaan in het NederlandsEvent 1
Memorial Service, to commemorate the death of the first All Black captain Dave Gallaher at the Battle of Broodseinde, 4 Oct 1917
The service will take place at 9 Elms Cemetery, Poperinge
4 October 2015
at 1030
Thirteen former All Black rugby players were killed in the First World War – one in 10 of those who had worn the black jersey during the previous decade. Four of them were killed within a fortnight in June 1917 when the New Zealand Division took part in the assault on the Messines ridge.
The most famous of the All Black casualties was Sergeant Dave Gallaher, who had captained the All Black Originals on their celebrated 1905–06 tour of Britain, France and North America. He was mortally wounded on 4 October 1917 during the successful, but costly, attack on ‘s Graventafel Spur. He died soon after and was buried at Nine Elms Cemetery, Poperinge. Officially aged 41, Gallaher was actually almost 44. He had first lowered his age when volunteering to fight in the South African War in 1901.


Event 2
New Zealand Memorial Service to commemorate the 98th anniversary of the Battle of Broodseinde, 4 Oct 1917
New Zealand Memorial, s’Gravenstafel
4 October 2015
at 1130

The New Zealand Division took part in the Battle of Broodseinde on 4 October 1917, and were tasked with seizing part of the Broodseinde Ridge called ‘s Graventafel Spur. On that day the New Zealand soldiers overwhelmed German forward positions, captured 1100 prisoners, and helped to extend the front line eastwards. This was achieved at a cost of 1,653 casualties, including 330 deaths.

Event 3
Launch of Nga Tapawae Sign – The New Zealand Heritage Trail
The Old Cheese Factory carpark, s’Gravenstafel
4 October 2015
at 1200
Ngā Tapuwae - “the footsteps” is a New Zealand Government project that aims to help people gain a better understanding of New Zealand’s involvement in the First World War. It consists of trails that follow in the New Zealand soldiers' footsteps, including in Belgium. It will allow New Zealanders and others to see the locations where New Zealand soldiers fought and learn the stories behind those places. At important points in the trail there will also be marker signs, and the NZ Minister of Arts, Culture and Heritage will unveil one such sign at the Old Cheese factory, ‘s Graventafel on 4 October 2015. On 12 October 1917, NZ soldiers left from this point in an attack on Bellevue Spur that was to end in tragedy. Soldiers and guns were bogged down in the mud and shells dropped short, causing casualties among the New Zealanders waiting to advance. The earlier artillery bombardment had failed to destroy the barbed wire or the German pillboxes with machine-guns. New Zealand suffered 2700 casualties in a just a few hours, of which 846 soldiers were killed in action. Until now, there has been no marker here to identify the place that was the scene of tragedy for so many NZ families. http://ngatapuwae.govt.nz/stories/westernfront/index.html

Event 4
Presentation to Mr Freddy Declerck on being appointed an Honorary Captain in the Royal New Zealand Navy
Mr Declerck is the first overseas recipient for this appointment.

Persbericht

Op 4 oktober 2015 worden er door de Nieuw Zeelandse ambassade in België in samenwerking met de gemeentebesturen plechtigheden georganiseerd in Poperinge en Zonnebeke.
Hieronder kunt u het verloop van de plechtigheden volgen. Wij willen u hiervoor graag uitnodigen.

Evenement 1 ( Helleketelweg, 8970 Poperinge)
Plechtigheid voor de herdenking van de dood van de eerste All Black kapitein Dave Gallaher tijdens de Slag bij Broodseinde op 4 Okt 1917.
Deze plechtigheid zal doorgaan op de CWGC begraafplaats Nine Elms te Poperinge.
4 oktober 2017 om 10.30 uur
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden dertien All Black rugby spelers gedood. Dit is 10% van de All Blacks die het voorbije decennium de zwarte trui met de zilvervaren droegen. Vier van hen werden gedood in twee weken tijd in Juni 1917 toen de Nieuw Zeelandse Divisie aanviel op de heuvelrug van Mesen tijdens de Mijnenslag.
De meest bekende van de All Black slachtoffers was Sergeant Dave Gallaher; hij was de aanvoerder van de originele All Blacks op hun tournee door Groot-Brittannië, Frankrijk en Noord Amerika in 1905-1906. Hij werd dodelijk gewond op 4 oktober 1917 bij ’s Graventafel. Later die dag is hij gestorven en werd begraven op de Nine Elms begraafplaats in Poperinge. Officieel was hij 41 jaar oud, maar eigenlijk was hij bijna 44. Hij had moedwillig zijn leeftijd verlaagd. Hij was getrouwd en had een dochtertje.


Evenement 2 (Passendale – ‘s Graventafelstraat)
Nieuw Zeelandse herdenkingsplechtigheid voor de 98ste verjaardag van de Slag bij Broodseinde, 4 Okt 1917.
Nieuw Zeelands Monument, ’s Graventafel
4 oktober 2015 om 11.30 uur.

Bij het begin van de evenementen worden de toegangswegen afgesloten, u kunt echter door tot kort bij 's Graventafel. De aanwezige stewards zullen u informeren aan de toegansgwegen.

De Nieuw Zeelandse Divisie nam deel aan de Slag bij Broodseinde op 4 oktober 1917 en kregen de opdracht om ’s Graventafel, een uitloper van de Midden West-Vlaamse Heuvelrug te veroveren. Op deze dag werden de Duitse troepen overweldigd door de Nieuw Zeelandse soldaten, die 1.100 krijgsgevangen maakten en een belangrijke bijdrage leverden voor het oostwaarts verleggen van de frontlijn. Deze overwinning was ten koste van 1.653 slachtoffers waarvan 330 doden.

Evenement 3 (Oude Kaasmakerij – ’s Graventafelstraat 48, 8980 Passendale)
Inhuldiging van het Nga Tapawae paneel – De Nieuw Zeelandse Erfgoed Route
De Oude Kaasmakerij Passendale – parkeerterrein.
4 oktober 2015 om 12.00 uur
Ngā Tapuwae is Maori voor “de voetsporen” en is een project van de Nieuw Zeelandse regering met als doel mensen te informeren die meer willen vernemen over de inbreng van Nieuw Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Het bestaat uit een reeks merktekens die de voetsporen van de Nieuw Zeelandse soldaten volgen, eveneens hier in België. Het zal de bezoekers toelaten de locaties te zien waar de Nieuw Zeelanders gestreden hebben en ze zullen er de verhalen over deze plaatsen leren kennen. Op belangrijke punten van dit spoor worden merktekens geplaatst met infoborden. De Nieuw Zeelandse Minister van Kunst, Cultuur en Erfgoed zal zo’n merkteken inhuldigen aan de Oude Kaasmakerij bij ’s Graventafel op 4 oktober 2015. Op 12 oktober 1917, lanceerden Nieuw Zeelandse soldaten vanaf dit punt een aanval tegen de Flandern I stelling op de uitloper van Belle Vue die dramatisch eindigde. Soldaten en geschut verzonken in de modder en hierdoor schoot de eigen artillerie te kort met als gevolg dat de Nieuw Zeelandse soldaten die klaarstonden om verder op te rukken werden gedood door hun eigen artillerie. Het eerdere artilleriebombardement was er ook niet in geslaagd de prikkeldraad en Duitse bunkers met hun machinegeweren uit te schakelen. Nieuw Zeeland heeft in een paar uren die dag, 2700 man verloren waarvan er 846 sneuvelden. Tot nu toe was er geen enkel monument of merkteken om deze plaats te identificeren die voor zoveel Nieuw Zeelandse families het schouwspel van die tragedie was.
http://ngatapuwae.govt.nz/stories/westernfront/index.html


Evenement 4 (Oude Kaasmakerij – ’s Graventafelstraat 48, 8980 Passendale)
Aanstelling van Mr Freddy Declerck tot Ere Kapitein ter Zee bij de Koninklijke Nieuw Zeelandse Marine.
Mr Declerck is de eerste overzeese ontvanger voor deze benoeming.