Tuesday, 8 March 2011

STEUN WAIMAKARIRI

Christchurch (Nieuw Zeeland) is getroffen door een aardbeving die talrijke mensenlevens heeft geeist en enorme verwoestingen heeft aangericht.


Uit solidariteit met Waimakariri, het zusterdistrict van Zonnebeke, schenkt de gemeente

2.500 euro en doet een oproep om eveneens een gift te storten op

rekening 738-0184836-73 van de vzw GPS1917 met vermelding van STEUN WAIMAK.

Alle gestorte bedragen zullen worden bezorgd aan de sociale dienst van Waimakariri om daar de hoogste nood te lenigen

No comments:

Post a Comment